√Pegadaian: Pengertian, Sejarah, Ciri, Jenis, Fungsi, Peran dan Manfaat

Diposting pada

Selamat datang di Dosen.co.id, web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Pegadaian? Mungkin anda pernah mendengar kata Pegadaian? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang pengertian, sejarah, ciri, jenis, fungsi, peran dan manfaat. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan.

Pegadaian: Pengertian, Sejarah, Ciri, Jenis, Fungsi, Peran dan Manfaat

 

Pengertian Pegadaian

Pegadaian ialah suatu lembaga keuangan seperti koperasi yang memberikan simpan pinjam dengan cara menggadaikan barang seseorang. Syarat ketentuan mengadai barang ialah menyerahkan salah satu harta seseorang tersebut sebagai jaminan kepada lembaga pegadaian.

Sejarah Pegadaian

Pegadaian masuk dan diperkenalkan ke Indonesia pada masa kolonial Belanda didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. Setelah Belanda mendirikan lembaga tersebut, pihak Inggris tiba-tiba membubarkan lembaga tersebut agar masyarakat setempat diberikan wewenang untuk membangun lembaga pegadaian sediri yang sesuai denga lisensi dari pemerintah. Akan tetapi, dampak dibubarkan lembaga tersebut memberikan pukulan bagi pihak Inggris karena merugikan kepala daerah pemerintah Inggris yang bersifar rentenir. Oleh sebab itu, pihak Inggris mengembalikan sistem lembaga pegadaian diubah seperti semula sebagai lembaga usaha pegadaian yang mempu membayar pajak kepada pemerintah.

Ciri-Ciri Pegadaian

Ada beberapa ciri-ciri dari sistem pegadaian di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

 1. Jika nasabah ingin meminjam, pihak nasabah harus menggadaikan barang nasabah ke pihak pegadaian
 2. Barang yang digadaikan disesuaikan dengan dana yang didapatkan oleh nasabah
 3. Jika nasabah ingin mengambil barang yang digadai, harus memenuhi syarat yang digadaikan
 4. Lembaga pegadaian mendapatkan keuntungan dari pihak nasabah dengan bunga yang diterapkan pada syarat tersebut

Jenis-Jenis Pegadaian

Berdasarkan jenisnya, pegadaian dibagi menjadi 2 jenis antara lain sebagai berikut:

Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah ialah suatu lembaga keuangan dengan memberikan pinjaman kepada nasabah yang menerapkan prinsip syariah islam di dalamnya.

Prinsip syariah islam yakni:

 • Mudharabah ialah biaya berdasarkan setor modal
 • Musharakah ialah sistem jual neli barang dengan mendapatkan laba
 • Ijarah ialah biaya barang modal berdasarkan sewa tanpa perantara
 • Ijarah Waiqtinu ialah suatu pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak ketiga

Pegadaian Konvensional

Pegadaian konvensional ialah suatu lembaga keuangan pemerintah yang memberikan modal pinjaman kepada nasabah berdasarkan aturan hukum gadai yang berlaku.

Fungsi-Fungsi Pegadaian

Berikut ini merupakan fungsi-fungsi yang diterapkan oleh pihak pegadaian sebagai berikut:

 1. Pihak pegadaian memudahkan nasabah meminjam dengan proses aman dan mudah dan sudah memenuhi syarat hukum gadai yang diterapkan oleh pemerintah.
 2. Dapat mengembangkan usaha nasabah atau masyarakat dengan adanya lembaga tersebut untuk mendapatkan keuntungan
 3. Masyarakat bisa mengembangkan terhadap sistem gadai tersebut, apakah aman dan mudah tidak
 4. Mencegah adanya riba pada lembaga tersebut
 5. Mempunyai pola yang bermanfaat pada proses kredit agar terarah

Peran Pegadaian

Berikut ini terdapat beberapa peran dalam pegadaian, yakni sebagai berikut:

 • Pegadaian Sebagai Usaha

Sejak didirikan lembaga sampai  hingga saat ini, lembaga pegadaian tetap mengabdi kepada masyarakat kalangan bawah dan menengah. Karena kesetiaan nasabah dapat mengubah pola kehidupannya yang sederhana yang tidak pernah menyusahkan nasabah dari pihak pegadaian.

 • Peran Pegadaian Menggalang Ekonomi Masyarakat

Dengan adanya lembaga ini, dapat mengembangkan ekonomi Indonesia yang dimana merupakan masyarakat kalangan bawah dan menengah yang efisien.

 • Pegadaian Sebagai lembaga Pengaman Sosial

Kehadiran lembaga ini dapat membantu masyarakat kalangan bawah dan menengah untuk menghadapi krisis ekonomi dan persaingan dagang yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Manfaat adanya Pegadaian di Indonesia

Terdapat beberapa manfaat pegadaian di Indonesia sebagai berikut:

 • Syarat yang diterapkan cepat dan aman
 • Jaminan barang nasabah tersimpan aman dan terpercaya
 • Keuntungan dari pegadaian bisa digunakan membangun infrastruk di Indonesia seperti bangunan sekolah, jalan dan sebagainya
 • Lembaga pegadaian mendapatkan misi untuk memudahkan nasabah yang memerlukan dana dengan syarat yang sederhana

 

 

Demikian Penjelasan Materi Tentang Pegadaian: Pengertian, Sejarah, Ciri, Jenis, Fungsi, Peran dan Manfaat
Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Semuanya

 

 

Baca Lainnya :  Keluarga Menurut Para Ahli: Pengertian, Ciri, Fungsi dan Jenis
Baca Lainnya :  √ Organisasi Budi Utomo : Sejarah, Pendiri, Tujuan dan Perkembangannya
Baca Lainnya :  √Penjualan: Pengertian, Jenis, Tujuan, Faktor dan Pengaruhnya